1

Rekabet Hukuku Danışmanlığı

Serbest piyasa koşullarında teşebbüsler rakiplerini alt etmek ve karlarını yükseltmek için çaba sarf etse de, belli piyasa davranışlarının rekabet hukuku kapsamında yaratacağı potansiyel risklere ilişkin teşebbüslerin dikkatli olmaları zorunludur. Çoğu vakada teşebbüs davranışlarının rekabet hukukunu ihlal edip etmediğine ilişkin değerlendirmeler ince bir çizgi ile ayrılan muğlak alanlar oluşturabilmektedir.

GT Global Trade A.Ş. Ülkemize yatırım yapan değerli yatırımcılara, Rekabet Hukuku alanında çok derin tecrübeye sahip çözüm ortaklarımızla birlikte, faaliyetlerinde rekabet hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek problemlere yönelik olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Söz konusu hizmetler, 4054 sayılı Kanun kapsamında yasaklanan eylemlere ve izne tabi birleşme ve devralmalara ilişkin Rekabet Kurumu nezdinde savunma ve temsil ile ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, bayilik/distribütörlük anlaşmaları ve benzeri ticari sözleşmelerin rekabet hukukuna uygun olarak hazırlanmasının sağlanması ve muafiyet/menfi tespit bildirimlerinin yapılması hizmetlerinin yanı sıra, rekabet hukuku kapsamında oluşabilecek ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi ve ayrıca teşebbüslerin stratejik hedeflerini destekleyecek nitelikte rekabet hukukuna uyumlu pratik ve ticari önerilerin getirilmesini de kapsamaktadır.